YÖNETMELİK

YÖNETMELİK

(Çanakkale Liman Başkanlığı Genel - 21/07/2017)

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 17 nci Maddesinin Uygulanma Esaslarına Dair Yönetmelik 30111 sayılı ve 01 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Gemi sahipleri ile kaptanların söz konusu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereği, kara sularımız dışında bulundukları süre içerisinde, Anlaşmaya taraf devletlerin yetkililerinin talimatlarına uyma mecburiyetindedirler.

Konu kapsamında, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğümüzün 19.07.2017 tarih ve 58526 sayılı ilgi yazısını görüntülemek için tıklayınız.

İdari sahamızda faaliyet gösteren gemi acenteleri, gemi sahipleri ve kaptanları başta olmak üzere ilgililere duyurulur.

00199243